Školské aktovky a batohy pre 1. - 4. triedu ZŠ, Strana 2