Vrátenie a reklamácie

Informácie k uplatnenie reklamácie

Zakúpenie tovar ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil nesprávnym užívaním tovaru (tj. užívaním na iný účel, než je výrobok určený, vystavením tovaru nadmernému zaťaženiu a namáhaniu) či úmyselným poškodením alebo práva z vád, o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie kúpnej ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie tovaru.

Záručná lehota je 24 mesiacov od zakúpenia tovaru a jeho následného prevzatí. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

 

PRAKTICKÉ POKYNY:

Ak sa na tovar, zakúpenom v našom e-shope, vyskytla vada, neváhajte nás najprv kontaktovať e-mailom či telefonicky. Radi s Vami preberieme všetky možné varianty jej vybavenia a poradíme s ďalším postupom.

  1. Tovar zakúpený v našom e-shope, u ktorého sa prejavila vada, môžete reklamovať, a to zaslaním najlepšie na adresu DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika.
  2. Tovar nám doručte kompletný, vrátane všetkých jeho súčastí (tj. Vrátane všetkých prídavných popruhov, prívesku a i.).
  3. K reklamovanému tovaru alebo do emailu info@levande.sk priložte vyplnený a podpísaný tento "Formulár pre uplatnenie reklamácie" s podrobným popisom vady tovaru, preferovaným spôsobom vybavenia reklamácie, Vašimi kontaktnými údajmi a priložte kópiu dokladu o zakúpení tovaru.
  4. Venujte prosím pozornosť najmä správnemu uvedenie bankového účtu, na ktorý Vám budeme vracať peniaze v prípade, kedy bude reklamácia vybavená formou zľavy z kúpnej ceny či vrátením plnej kúpnej ceny.
  5. Zásielka s reklamovaným tovarom musí byť zabalená primerane pre prepravu. Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené prepravou tovaru v nevhodnom obale alebo vplyvom chybnej manipulácie s tovarom.
  6. Lehota na vybavenie reklamácie je najdlhšie 30 dní a začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim. 

 

Informácie k odstúpeniu od kúpnej zmluvy:

  1. Tovar zakúpený v našom e-shope môžete bez problémov vrátiť, a to zaslaním najlepšie na adresu DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika, v lehote 30 dní odo dňa, keď ste dostali zásielku s tovarom.
  2. Tovar nám zašlite nepoškodený, neopotrebovaný, kompletný, vrátane všetkých jeho súčastí (tj. vrátane všetkých prídavných popruhov, prívesku, visačky, dust bagu, pokiaľ bol súčasťou zásielky i.). Ak ste k nákupu dostali darček, priložte ho takisto k tovaru, ktorý vraciate.
  3. K tovaru, ktoré vraciate, alebo do emailu info@levande.sk priložte vyplnený a podpísaný tento "Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy" a priložte kópiu dokladu o zakúpení tovaru.
  4. Venujte, prosím, pozornosť najmä správnemu uvedenie bankového účtu, na ktorý Vám budeme vracať peniaze za vrátený tovar (prosíme vo forme IBAN).